Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OSZP1/2014/01138/Drn

05.03.2014

Žiadosť o udelenie výnimky (zo zákona č. 543/2002 Z. z.) k spracovaniu vetrovej kalamity. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica