Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OSZP1/2014/00973/Drn

25.02.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu k vybudovaniu lesnej cesty (zvážnice) v k. ú. Liptovská Osada. Žiadateľ: Osadský urbársky spolok pozemkové spoločenstvo, Liptovská Osada 558, 034 73 Liptovská Osada.