Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2012/04106-002/Bre

10.12.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcele č. 1316/1 KN k.ú. Rajec. Žiadateľ: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22.