Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2012/03580-001/Cas

18.10.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovín, k.ú. Belá. Žiadateľ: Obec Belá