Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/025749/Kr

02.07.2015

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina vo veci predĺženia platnosti výnimky povolenej rozhodnutím KÚŽP Žilina č.2012/1060/Kr z 25.9.2012, platnej do 31.12.2015, na lov diviačej a jelenej zveri, líšky hrdzavej v Poľovnom revíri Gáder na území PR Biela skala a NPR Tlstá.