Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/023420/Kr

12.06.2015

Žiadateľ:Oblastna skupina Veľká Fatra, Martin, občian.združenie, žiadosť vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia bývalého KÚŽP Žilina č. 2010/00965/Kr z 21.07.2010 -spelelogický prieskum na územáNP Veľká Fatra