Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/023223/Kr

11.06.2015

Žiadateľ: Mgr. Miriam Šuteková, Berlínska 1679/1,010 08 Žilina,žiadosť vo veci povolenia na zriadenie a prevádzkovanie skautského tábora v lokalite Nedozorská dolina,parcela.č137/200, k.ú. Rakša,OP NP Veľká

v čase 01.7.2015 do 31.07.2015 a na vjazd a státie motorových vozidiel.