Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/022185/Kr

02.06.2015

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina vo veci povolenia spracovať  vetrovú kalamiti v NPR Madačov.