Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/945/Drn

19.02.2013

Žiadosť o predĺženie platnosti Rozhodnutia č. 4198/1308/03 - 5.1 zo dňa 12. 9. 2003 ktorým bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z.z. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom v lome Podspády v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: PHOTOMAP, s.r.o., Poludníková 3, 040 12 Košice.