Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/726/Ryb

06.02.2013

Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a)  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na horolezeckú športovú činnosť v NPR Súľovské skaly. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES