Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/579/Ryb

21.02.2013

Žiadosť o výnimku zo zákazov uvedených v § 15 a súklas k výskumu v zmysle § 56 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, za účelom funistického výskumu PR Šujské rašelinisko. Žiadateľ: Erika Igondová, Katedra krajinnej ekológie PrifUK, 842 15  Bratislava