Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4500/Drn

20.09.2013

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na spracovanie kalamity drevnej hmoty v celkovom predpokladanom množstve 680 m3 v porastoch vo vlastníctve PSU Kvačany, v k. ú. Kvačany, ktoré sa nachádzajú v území s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica