Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4307/Ryb

03.09.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu k realizácii projektu: Gminu Lipnica Wielka a Dolný Kubín spája cyklotrasa." Predmetná cyklotrasa prechádza časťou územia NP Malá Fatra a územím CHKO Horná Orava. Žiadateľ: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2,  026 01  Dolný Kubín