hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/4278/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu k terénnym úpravám na pozemkoch par.č. KN 5359/1, 5203/4 a 5203/5, nachádzajúcich sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra, v k.ú. Nezbudská Lúčka. Žiadateľ: Ing. Rastislav Mikula, Vrútky Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61  Martin