Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4265/Kr

09.09.2013

Žiadosť o predĺženie lehoty rozhodnutia bývalého KÚŽP Žilina č.2009/00460/Kr z 11.5.2009.

Žiadateľ: Agrodate, s.r.o., 038 42 Folkučová 108