hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/3999/Ryb

Žiadosť o súhlas s výstavbou Protipožiarnej lesnej cesty Húboč v k.ú. Krasňany, lokalita Bôry, na parcelách KN-C č. 1213 a KN-C č. 1215. Žiadateľ: Urbárska obec - Lesné pozemkové spoločnstvo podielnikov Krasňany, 013 03  Krasňany