hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/3999/Ryb

Žiadosť o súhlas s výstavbou Protipožiarnej lesnej cesty Húboč v k.ú. Krasňany, lokalita Bôry, na parcelách KN-C č. 1213 a KN-C č. 1215. Žiadateľ: Urbárska obec - Lesné pozemkové spoločnstvo podielnikov Krasňany, 013 03  Krasňany