Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3999/Ryb

19.08.2013

Žiadosť o súhlas s výstavbou Protipožiarnej lesnej cesty Húboč v k.ú. Krasňany, lokalita Bôry, na parcelách KN-C č. 1213 a KN-C č. 1215. Žiadateľ: Urbárska obec - Lesné pozemkové spoločnstvo podielnikov Krasňany, 013 03  Krasňany