Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3989/Ryb

20.08.2013

Žiadosť o spracovanie poškodených porastov po snehovej a veternej kalamite, v JPRL 1611a, 1611b, 1613 a 1614, v NPR Malý Plolom, v území, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. platí piaty stupeň ochrany prírody. Žiadateľ: Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka, Stred č. 177, 023 54  Turzovka