Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3903/Drn

15.08.2013

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia tunajšieho úradu č. 2012/461-3/Dur zo dňa 16. 4. 2012 ktorým bol vydaný súhlas na umiestnenie krátkodobého zariadenia (lezeckej dráhy). Žiadateľ: Ing. Lucia Vozárová, Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš