Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3857/Kr

14.08.2013

Žiadosť na vjazd a státie motorového vozidla/vozidiel v rámci stavby -udržiavace práce na vedení 2x400kV V406/494 v úseku Ružomberok -Hubová na území ochranného pásma NP Veľká Fatra.Žiadateľ: Energio s.r.o., Halková 16, 831 Bratislava.