Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3782/Ryb

01.08.2013

Žiadosť o súhlas s výstavbou Protipožiarnej lesnej cesty PLEŠEL, na LHC Varín, Jánošíkovo, v trase od konca lesnej cesty Jedľovina až na kótu Plešel, popod hrebeň Plešel - Chata pod Suchým.  Žiadateľ: Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo - Urbariát Nezbudská Lúčka, N. Lúčka 102, 013 24  Nezbudská Lúčka