Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3768/Kr

05.08.2013

Žiadosť o úpravu podmienok rozhodnutia bývalého KÚŽP Žilina č.2009/00515 -6/Kr z 20.4.2013, právoplatné do 01.9.2013, podmienka č.  5.(do 2 mesiacoch po skončení výskumu  výsledky poskytnúť ŠOP SR, Správe  NP Veľká Fatra) zmeniť do 01.9.2014. Žiadateľ: RNDr. Peter Repka,Martin, doktorand UMB B.Bystrica.