hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/3687/Ryb

Žiadosť o povolenie vjazdu vozidiel OS SR do priestoru Národného parku Malá Fatra (§15 ods. 1 písm. a), v znení § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z), za účelom zorganizovania ďiaľkového pochodu FATRA MARCH - Memoriál rotmajstra Pavla Dzivého a vydanie súhlasu na usporiadanie predmetného podujatia (§ 15 ods. 2 písm. a), v znení § 13 ods. 2 písm j) a písm. k) zákona 543/2002 Z.z.). Žiadateľ: Prápor výcviku Martin, VÚ 1037 Martin, Jilemnického 6, 036 01  Martin