Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3605/Ryb

19.08.2013

Žiadosť o súhlas na výskum motýľov na území CHKO Kysuce a povolenie výnimiek zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na pohyb mimo vyznačeného chodníka a vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, za účelom vykonania výskumu motýľov.  Žiadateľ: Bc. Kamenišťák Jakub, Janka Kráľa 2597/C, 022 01  Čadca.