hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/3603/Ryb

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na ťažbu riečneho materiálu v objeme 50 m3, na riečnom kilometri 3,200 vo vodnom toku Polhoranka, k.ú. Zubrohlava a povolenie výnimky zo zákazov uvedených v §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce v D zóne CHKO Horná Orava, kde platí 2. stupeň ochrany prirody. Žiadateľ: Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava