Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3528/Ryb

15.07.2013

Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. oOPaK, na navrátenie vodného toku Veselinaka (k.ú. Oravská Jasenica) do pôvodného stavu. Židateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany