Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3383/Drn

26.07.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z., k budovaniu turisticko náučného chodníka okolo Studeného potoka v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec