Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3353/Drn

09.07.2013

Žiadosť o vydanie príslušných povolení a súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z., k realizácii stavby "Traverz Jelení Grúň 12a", v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš