Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3352/Drn

09.07.2013

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002, na organizovanie hromadného podujatia "Výstup na Slemä" pri príležitosti SNP v auguste 2013, po vyznačených turistických chodníkoch. Žiadateľ: Obec Liptovská Porúbka.