Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3286/Kr

02.07.2013

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie motorového vozidla v k.ú. Mošovce, lokalita Hlísna studňa v ochrannom pásme NP Veľká Fatra (2.stupeň ochrany )  z dôvodu zabezpečenia skautského tábora, ktorý nie je verejným podujatím. Žiadateľ: Obec Mošovce