Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3132/Kr

17.07.2013

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia bývalého KÚŽP Žilina č. 2008/00579/Kr z 20.5.2008  ( prípadne zmena podmienok rozhodnutia), ktorým bola povolená výnimka na vykonávanie banskej činnosti v DP Kraľovany - Bystrička v k.ú. Kraľovany, parcela KN č. 559 na území NP Malá Fatra. Žiadateľ: Skelet, spol. s.r.o., Dolný Kubín.