Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/288-2/Ryb

Program záchrany prírodnej pamiatky Pokladová Jaskyňa,  ŠOP SR, Správa Slovenských Jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš