Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2782/Drn

30.05.2013

Žiadosť o povolenie (vydanie súhlasu) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny k ošetreniu chráneného stromu (lipy) v chránenej lipovej aleji v Liptovskom Hrádku. Žiadateľ: SOAR, spol. s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina