Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2678/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s realizáciou objektov v rámci výstavby oddychovej zóny v lokalite Biela Púť, v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Jasná, Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský Mikuláš