Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2648/Kr

23.05.2013

Žiadateľ: Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoloočenstvo Veličná, 027 54  vo veci žiadosti o vydanie súhlasu k výstavbe lesnej cesty  "Lesná cesta Medzi Jarky" v k.ú Veličná na území ochranného pásma NP Malá Fatra.