domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/2648/Kr

Žiadateľ: Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoloočenstvo Veličná, 027 54  vo veci žiadosti o vydanie súhlasu k výstavbe lesnej cesty  "Lesná cesta Medzi Jarky" v k.ú Veličná na území ochranného pásma NP Malá Fatra.