Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2532/Kr

16.05.2013

Žiadateľ: Obec Rakša vo veci povolenia organizovaťdetský stanový tábor v Rakšianskej doline, k.ú. obce Rakša, parcela E-KN č. 343/1,  územie OP Národného parku Veľká Fatra, termín júl až august 2013.