Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2444/Ryb

29.05.2013

Žiadosť o vydanie príslušných rozhodnutí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., pre prípravu obnovy turistického chodníka v oblasti Dolných dier - Jánošíkove diery NP Malá Fatra, k.ú. Terchová. Žiadateľ: Róbert Hlaváč, Bialy potok 664, 013 06  Terchová