Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/206/Drn

30.01.2013

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - súhlasu podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. na stavbu Protipožiarnej lesnej cesty "Podrožianka" v NP Nízke Tatry. Žiadateľ Konská hlava s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava.