Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1990/Drn

17.04.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu (výnimky) zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení k organizovaniu verejnosti prístupného spoločenského podujatia - Poznávací prechod detí s rodičmi Kvačianskou dolinou. Žiadateľ: Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica.