Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1853/Ryb

11.04.2013

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle §13 ods.2 písm. i) na vyznačenie cyklotrasy´s dĺžkou 2660 m, vedenej pozdĺž rieky Biela Orava, v k.ú. Oravská Lesná.  Žiadateľ: Obec Oravská Lesná, Obecný úrad, 029 57  Oravská Lesná