Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1809/Drn

09.04.2013

Žiadosť o udelenie výnimky (§ 14 ods. 1 písm. a), c) d), § 13 ods. 1 písm. a) a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.,na prieskum a výskum prírody a krajiny) pre účely výskumu lesných ekosystémov - vyhľadávanie porastových stien, alebo ohnísk napadnutých lykožrútom smrekovým v Tatranskom národnom parku. Žiadateľ: Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Štúrova 2, 960 53 Zvolen.