Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1784/Kr

08.04.2013

Žiadosť o povolenie na opílenie chránených stromov - stromoradie líp pri starom kostole na cintoríne v Zázrivej - Ústredí. Žiadateľ: Obec Zázrivá