Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1453/Kr

19.03.2013

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v rámci stavby " Rekonštrukcia 400 kV vedenia V406 v úseku Sučany -Hubová, časť pbč 97-110", na území ochranného pásma Národnhého parku Veľká Fatra, žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina.