Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1412/Drn

18.03.2013

ŽIadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. - organizovanie spoločenstkého podujatia a  vjazd a státie motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce ku konaniu podujatia Camp Fest 2013. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.