Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1411/Ryb

19.03.2013

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Horná Orava, na zalesňovanie plôch po spracovaní kalamity.  Žiadateľ: LESY SR š.p., OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01  Námestovo