Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1297/Drn

11.03.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. k ošetreniu Chráneného stromu lipy veľkolistej na parcele 196/1 v k. ú. Madočany. Žiadateľ: Obec Liptovská Teplá, 034 83 Liptovská Teplá č. 142