Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1143/Drn

04.03.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu - povolenie výnimky zo zákozov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty, a aplikovať chemické látky a hnojivá v NPR Tichá dolina. Žiadateľ -  Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná.