Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00699/Ryb

12.11.2013

Žiadosť o spracovanie sústredenej a roztrúsenej kalamity,  v celkovom objeme drevnej hmoty cca 50 m3, v JPRL 1194a, na území Prírodnej rezervácie Klokočovské skálie, kde platí 5. stupeň ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  Žiadateľ: Združenie vlastníkov neštátnych lesov obce Olešná, 023 52  Olešná, v zastúpení OLH Ing. Jozef Vrábel