domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

2013/00652/Kon

Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby environmentálnej záťaže a niariadenie ústneho prerokovania. Názov environmentálnej záťaže: DK (1811) / Dolný Kubín - skládka PO - stará. Katastrálne územie Dolný Kubín.