Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00588/Drn

05.11.2013

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2009/001565/Nm, ktorým bola povolená výnimka na horolezeckú činnosť v NPR Kvačianska dolina a CHA Tupá skala. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava