Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00231/Drn

14.10.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu (povolenie výnimky) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. k výrubu 11 Ks stromov v lokalite PVE Čierny Váh na parcele KN C č. 9749 v NPR Turková. Žiadateľ: Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne Soblahovská 2, 911 69 Trenčín